SQL integration – en boost för ekonomin i ditt företag

Visst är det skönt när man kan minska ned på manuellt arbete och förenkla arbetsuppgifter? Det är mycket viktigt för ekonomin i vilket företag som helst. Jag jobbar som konsult inom området och hjälper många företag. Jag har många kopplingar mellan Woocommerce och andra system som sparat hundratusentals kronor åt mina klienter!

Istället för att arbeta i flera delsystem och spara data på olika håll är det möjligt med en integration av system.
En SQL integration gör det möjligt för affärssystem, lönehanteringsprogram samt andra system att de samspelar med varandra och effektiviserar användandet av data dem sinsemellan.

Traditionella butiker har redan börjar övergå till system och programvaror som gör dem mindre beroende av dygnets arbetstider, då en bra integration mellan affärssystem, e-handel och marknadsföringsapplikationer gör det möjligt att automatisera vissa delar samt optimera flöden och kostnader.

Kontakta en konsult som är vass på SQL integration mellan olika system om ni vill börja optimera era informationsflöden i företaget. Det finns idag möjligheter att testa integrationsprogram online under ett par veckor för att konkret se vad det innebär för er som arbetar. Detta är ett smidigt sätt för att få smak på vilka integrationer som är möjliga och vad olika leverantörer kan erbjuda i produktväg samt vilka prisupplägg de har när ni ska anlita dem.

Som du säkert vet driver digitaliseringen och e-handeln utvecklingen framåt. Du behöver inte gå långt för att se framgångsrika företag som valt att helt digitalisera sina erbjudanden online och samtidigt optimera sina flöden genom olika integrationer mellan affärssystem och online handeln. Bara i staden Borås, som varit en traditionell postorderstad har, har utvecklingen skett i raketfart och många av de traditionella postorderbolagen är idag helt online med sina erbjudanden samtidigt som de följer trenden med att internt optimera flöden genom integrationer mellan marknadsföring, lönehantering, logistik och lagerhantering.

Men en SQL integration av flera program/system får man mer tid över till annat, du slipper ett starkt personberoende av olika nyckelpersoner samt det blir mycket smidigare med såväl datainmatning i systemen och lagringen av data.